Wobby

1 Wobby nummer 1_300px

Tekening van Jeroen de Leijer

Wobby is een nieuw blad voor jong én belegen talent, dat in maart 2015 voor het eerst verscheen.

Wobby is 48 gestencilde (riso) pagina’s visueel geweld dat 4 x per jaar verschijnt met vaste bijdragen van tekenaars Jeroen de Leijer, Marjolein Schalk en Steppie Lloyd Trumpstein. Voor elk nieuw Wobby-nummer wordt het collectief aangevuld met gasttekenaars en -schrijvers. In Wobby #1 zijn de gasten Eva Stalinski, Bobbi Oskam en Moedars.

2 Wobby S.L. Trumpsteinlight

Pagina’s uit Wobby #1, getekend door Steppie Lloyd Trumpstein

Voor KLAXON maken Jeroen de Leijer, Marjolein Schalk en Steppie Lloyd Trumpstein nieuw (riso)werk op papier.

Wobby detail Eva Stalinskilight

Detail van tekening van Eva Stalinski, uit Wobby #1

Wobby detail Bobbi Oskamlight

Detail van tekening van Bobbi Oskam, uiti Wobby #1

%d bloggers liken dit: